Nieuws

Kennis van zaken

De vitale binnenstad voor de toekomst

Nieland Consultancy ontwikkelde samen met Bureau Buiten een data gedreven aanpak voor een nieuw toekomstperspectief op maat voor binnensteden en centra. De Retail sector staat in binnensteden en centra onder druk. Leegstand dreigt, en zeker in steden met een hoog risicoprofiel kan dat tot verloedering leiden. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen, zoals ruimte voor nieuwe economie,…
Lees meer

Onderzoek inventarisatie bedrijventerreinen

Nieland Consultancy en I&O Research hebben het initiatief genomen om een landelijke database van gebruikersdata van bedrijven op bedrijventerreinen samen te stellen. Door bestaande registraties aan elkaar te koppelen en deze te ijken en verrijken met veldwerk op bedrijventerreinen willen we een database bouwen met een zo hoog mogelijke datakwaliteit. Een database met een set…
Lees meer