Onderzoek inventarisatie bedrijventerreinen

Kennis van zaken

Onderzoek inventarisatie bedrijventerreinen

Nieland Consultancy en I&O Research hebben het initiatief genomen om een landelijke database van gebruikersdata van bedrijven op bedrijventerreinen samen te stellen. Door bestaande registraties aan elkaar te koppelen en deze te ijken en verrijken met veldwerk op bedrijventerreinen willen we een database bouwen met een zo hoog mogelijke datakwaliteit. Een database met een set van relevante indicatoren die nog niet eerder in kaart zijn gebracht, zoals informatie over de kwaliteit van panden, kavels en openbare ruimte en de aanwezigheid van diverse voorzieningen.